Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

MİLLİYET NEDİR?


Üretimi gerçekleştirmek üzere yapılan inputlann parasal (veya ayni ekonomi koşullarında karşılaştırmalı reel değer olarak) ifadesidir. Mal olma bedelidir. Bir iktisadi değeri elde etmek üzere yapılmış harcama tutarıdır. Ricardo ve Mili'in Dış Ticaret Teorilerinde, maliyetler mukayeseli reel değer ölçülerine dayanmaktadır. Inputların toplamı, toplam maliyet terimile belirtilir. Ortalama maliyet, klasik tanımıyla üretim biriminin mal olma bedelidir. Ancak genel olarak ortalama maliyet ve birim ortalama maliyeti arasında ayırım yapan yazarlar bulunmaktadır. Marjinal maliyet, en son üretim biriminin veya birimler grubunun gerektirdiği input maliyetidir. Ayrıca grup maliyeti, çeşit maliyeti, kademe maliyeti, sermaye maliyeti, alternatif maliyet, fırsat maliyeti, kredi maliyeti, emek maliyeti ilh.. gibi maksada göre kullanılan terimler vardır. Kısmi maliyet yahut Colson'un terirfıile prix de revient partiel, herhangi bir siparişi yerine getirmek üzere işletmenin sabit maliyet unsurlarını dikkate almaksızın döner sermaye pişilklghjrlarını kapsayan maliyet hesabıdır. Kapasite altında çalışan firmalar, siparişi kaçırmamak için, normal maliyetin altında, fakat kısmi maliyet üstünde bir fiyata razı olabilirler. On Dokuzuncu Yüzyılın ikinci yarısında ve depresyon yıllarında, kısmi maliyetin uygulandığına demiryolu işletmelerinde oldukça sık rastlanmıştır. Havayolları kumpanyalarının bazı charter seferlerinde de, kısmi maliyet esas tutularak yapılan seferler vardır. Almancası : Kösten. Fransızcası : coût, frais. İngilizcesi : cost. (Bk; maliyet eğrileri, eş-maliyet doğrusu, marjinal maliyet, fırsat maliyeti, alternatif maliyet, firma dengesi, maliyet muhasebesi).