Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

MODEL NEDİR?


İktisadi olaylarla ilgili bir durumun soyut ve basitleştirilmiş bir şema halinde ifadesidir.

Günümüzde, model terimi çok kullanılmaktadır. İktisadi olayların matematik tahlilinde, hemen daima modellerden faydalanılmaktadır.

iktisadi modelleri, teorik ve ekonometrik olarak iki grupa ayırmak mümkündür.

Almancası Modell.

Fransızcası : modéle.

İngilizcesi : model.

(Bk; teorik iktisadi modeller, ekonometrik makro-modeller, ekonometrik mikro-modeller).