Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

MONETER TALEP ENFLASYONU NEDİR?


Para arzının iktisadi dengeyi bozabilecek derecede şişmesinden ileri gelir.

Para arzındaki şişkinlik, devlet harcamalarile ve kredi mekanizmasıle ilgili olabilir.

Moneter falep enflasyonlarında, para arzının artış oranı büyüme hızından hayli yüksektir.

Moneter talep enflasyonunda

   ΔM             ΔY

_______ > __________

     M             Y

durumu ile karşılaşılır.

Bu formülde ;

M , para arzıdır.

Y , toplam üretimdir.

DM . para arzındaki artıştır.

DY , üretimdeki artıştır.

Almancası : monetäre Nachfrageinflation.

Fransızcası :. inflation par excés de la demande et des flux monétaires.

İngilizcesi : monetary demand inflation.

(Bk; enflasyon, talep enflasyonu, enflasyonisttalep fazlası).