Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

MONOPOL BENZERİ NEDİR?


Bu kavram ile nisbi monopol kavramları arasında fark yoktur. 

Sürümün büyük bir kısmı tek bir satıcı elinde bulunduğu durumları, bazı yazarlar monopol benzeri terimile ifade etmektedirler.

Yapılan iş, monopollerin çoğu nisbi karakterdedir. Kanuni monopoller, kaçakçıların rekabetile karşılaşmaktadırlar. Özel sektördeki fiili ve akdi monopoller ise, genellikle mutlak piyasa hakimiyeti yerine monopol benzeri durumları tercih etmektedirler. Çünkü, monopolcülük popüler değildir. Piyasada sembolik de olsa rakipler bulunması, monopolcü üzerindeki sosyal ve siyasi baskıları hafifletmeye faydalı olmaktadır.

Monopol benzeri durumdaki firma, aynen mutlak monopolcü gibi fiyatı tayin etmek imkanına kuramsal olarak sahiptir. Ancak günümüzün monopolleri, çok defa kendi marjinal maliyet ve marjinal hasılat eğrilerine göre fiyat koymamaktadırlar. Ufak ve sembolik rakiplerinden en yüksek üretim masrafları olanın maliyetini fiyata esas tutmaktadırlar. Öyle ki.. Rakiplerini karsız veya cüz'i karla çalışmak mevkiinde bırakmakta ve kendileri fiyat istismarı yapmakla yargılanmaktan kurtulmaktadırlar. Fiyatı biraz indirince küçük rakiplerin kapanmak tehlikesine maruz bulunmaları monopolcüye sosyal ve politik bir yıldırımsavar olmaktadır.

Almancası : Ouasi - Monopol.

Fransızcası : quasi - monopole.

İngilizcesi : quasi - monopoly.

(Bk; monopol, monopson, monopol türleri).