Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

MONOPOLLÜ REKABET NEDİR?


Gerçek hayata en çok uyan piyasa modellerinden biridir. Genellikle oligopole benzeyen bu piyasa şeklinin şartları şöyle sıralanabilir: Firma sayısı nisbeten fazladır ve firmalar piyasaya oranla küçük büyüklüktür. Mallar homojen değil, farklıdır. Piyasaya giriş ve çıkış serbesttir.

Firmaların piyasaya göre küçük büyüklükte bulunmaları piyasa için paylarının küçük olması anlamına gelir. Bu firmaların sattıkları mallar birbirine benzer; fakat birbirinin aynı değildir. Sonuç olarak da tek firmanın malına olan talep sonsuz elastik varsayılamaz. Bir firmanın fiyatını yükseltmesi, ılımlı ölçüler içinde kaldıkça, müşterilerinin tümünü kaybetmesine yol açmaz. Çünkü tüketici gözünde bahis konusu mal, farklı bir maldır. Bu durum piyasaya girişleri teşvik etmektedir. Firmalar arasındaki rekabet bir fiyat rekabeti değil, farklılık rekabetidir. Tüketiciler üzerinde bu izlenimi yaratmak için de reklam faaliyetine, farklı ambalaj şekillerine vs. gidilir.

Monopollü rekabette kısa dönem firma dengesi analizi ile monopol dengesi analizi arasında fark yoktur. Firma zarara girse bile, fiyat değişir maliyetleri karşılıyorsar üretim, faaliyeti belli bir süre devam edebilir. Ortalama değişir maliyetler fiyatın üstüne çıkarsa firma üretimini durdurup piyasadan çekilecektir.

Giriş serbestliğinin mevcut bulunduğu uzun dönem dengesi, oligopol piyasanın uzun dönem dengesine benzer. Piyasada elde edilen karlar eski firmaların üretimlerini arttırmaları yanında yeni firmaların da faaliyete geçmesine yol açacaktır. Her firmanın piyasadaki payı gitgide azalacak ve tek firmanın malına olan talep eğrisi sola doğru kaymaya başlayacaktır. Sonunda talep veya ortalama gelir eğrisinin uzun dönem ortalama maliyet eğrisine teğet olduğu noktada, marjinal gelirle marjinal maliyet de birbirine eşit hale gelecektir. Ekonomik kar sıfır olmuş, uzun dönem dengesi kurulmuştur. Giriş serbestliğinin mevcut bulunmadığı durumlarda uzun dönemde dahi karlar devam edecektir.

Almancası : monopolistischer Wettbewerb.

Fransızcası : compétition monopolistique.

İngilizcesi : monopolistic competition.

(Bk; monopol, duopol, oligopol, firma dengesi, tam rekabet).