Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

MUAMELE SAİKİ İLE PARA TALEBİ NEDİR?


Ekonomi süjelerinin ister tüketici, ister firma olsun, normal harcamalarını yapabilmek için yanlarında bulundurmak istedikleri para miktarını belirtir.

Muamele sebebiyle ile talep edilen para miktarı, fertlerin ve firmaların harcamaları ile gelirlerini elde ettikleri zamana bağlıdır.

Gelirin kazanılması ile harcanması arasındaki zaman ne kadar uzun ise muamele sebebiyle ile para talebi o kadar fazla olacaktır. Elde edilen gelirlerin muntazamlığı da muamele sebebiyle para talebine tesir etmektedir. Fertlerin gelirleri gayrımuntazam ise, ihtiyatlı hareket edecekler ve ellerinde daha fazla para bulundurmak isteyeceklerdir.

Gelir seviyesi, muamele sebebiyle muhafaza edilen para miktarına tesir etmektedir. Geliri yüksek olan bir fert, geliri az olan bir kişiye oranla daha fazla elinde para tutar. O halde toplumun, muamele sebebi ile para talebi milli gelire bağlı olacaktır. Bunu şu şekilde belirtebiliriz :

Mt = f(Y)

Burada :

Mt. muamele sebebi ile para talebini.

Y . nakdi milli geliri,

göstermektedir.

Formülden anlaşıldığı gibi, şartlarda bir değişme olmadığı sürece muamele sebebi ile para talebi, milli gelir seviyesi yükseldikçe, artacaktır. Muamele sebebi ile tutulan paraya aktif para stoku adı verilir.

Almancası : Transaktionsmotiv.

Fransızcası : motif de transaction.

İngilizcesi : transaction motive.

(Bk; ihtiyat saiki, spekülasyon saiki. Likidite Tercihi Teorisi).