Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

MÜDAHALECİLİK NEDİR?


Kamu otoritelerinin iktisadi hayatı etkileyici her türlü kararlarını kapsayan bir terimdir.

Devletin karma bir düzende iktisadi faaliyete yön vermesini savunan fikir akımları da. Müdahalecilik terimile ifade edilmektedir.

Müdahaleciliğe Dirijizm ve Güdümlü Ekonomi de denilmektedir. Müdahalecilik teriminin sınırlarını tam olarak çizmek ve karakterini net bir şekilde belirtmek güçtür. Müdahalecilerin çoğunluğu, devletin ekonomiyi biçimlendirici ve yürütücü tedbirlerini giderek artırması ve özel sektörü her yönden kontrol altına alması gerektiğini savunmuşlardır. İktisadi devlet müdahalesinin zamanla yoğunlaştığı bir gerçektir.

Günümüzde, en etkili müdahale aletleri arasında plan ve program, vergi politikası, para ve kredi siyaseti, dış ticaret kısıtlamaları ve tanzim alım ve satımları zikredilebilir.

Devletin iktişadi rolünü tahlil edenler, müdahale edilen konulardan ziyade, iktisat siyasetinin hedeflerini göz önünde tutmağı tercih etmektedirler.

Almancası : Interventionismus.
Fransızcası : interventionisme.
İngilizcesi : interventionism.
(Bk; Dirijizm, Güdümlü Ekonomi, Devletçilik, Devlet Sosyalizmi).