Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

MÜEYYET AKREDİTİF NEDİR?


Muhabir -aracı- bankanın akreditifi lehtara ihbar ederken, üst, bankanın talimatına uyarak kendi onayını da ilave etmesi ve bu suretle krediyi açan bankanın verdiği sözü yerine getireceği hususunda kendisinin de sorumluluk yüklenmesidir.

Almancası : bestätigtes Akkreditiv.

Fransızcası: crédit confirmé.

İngilizcesi : confirmed credit.

(Bk; gayrı müeyyet akreditif).