Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

MUKABELE BİLMİSİL (MİSİLLEME) NEDİR?


Bir memleketin, yabancılar tarafından, mallarının ihracı ve milli sanayiinin koruması başta olmak üzere, gümrük ve dış ticaretle ilgili gayelerinin gerçekleşmesini zorlaştırmak veya imkansızlaştırmak üzere alınmış tedbirlere karşılık vermesi, onlara karşı benzer tedbirler alarak hareketlerini gözden geçirmeye zorlamaya çalışmasıdır. Dumping'e, tek taraflı tarife artırmalarına, transit yasaklamalarına karşı genellikle benimsenen davranış, mukabele bilmisil (misilleme) yani aynen karşılık vermedir.

Gümrük vergisi ve gümrük rejimleri esas itibariyle kanunlarla tesbit edilir. Değiştirilmeleri genellikle uzun zaman aldığı gibi, milletlerarası anlaşma ve iş icabı olarak, uygulanmaya konmaları için de önceden ilan edilen bir geçiş müddeti kabul edilir. Halbuki, kendi malları için yabancı bir ülkede bu şekilde elverişsiz şartların yaratıldığını gören bir memleketin, böyle bir beklemeye tahammülü yoktur. Zaten, söz konusu şartları yaratmış olan hükümeti, almış olduğu tedbirleri değişticmeye veya görüşmeye zorlayabilmesi için karşılık hareketinin çok çabuk olması gerekir. Bu sebeple her memleketin ve bu arada Türkiyenin vergi kanunlarında ve milletlerarası anlaşmalarda, aldığı tedbirlerle bir memleketin gümrük ve dış ticaret politikasının gereği gibi işlemesini zorlaştıran memleketlere karşı, kanun çıkarmaya hacet kalmadan her türlü karşılıklı tedbiri almaya hükümetlere yetkiler verilmiştir.

Hükümetlerin bu yetkileri kullanmaları ile misilleme politikası uygulamaya konmuş olmaktadır. Karşılıklı misilleme'nin genişliği ve şiddeti, kendisine karşı harekete geçilmiş olan memleketin elde ettiği elverişsiz şartların genişlik ve şiddetine tabi olarak uygulamada büyük değişiklikler göstermektedir.

Almancası : Vergeltung. Retorsionzoll, Kampfzoll.
Fransızcası : représailles, droits de représailles.
İngilizcesi : retaliation. retaliatory duties.
(Bk; dumping. mücadele gümrükleri).