Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

MUKAYESELİ ÜSTÜNLÜK TEORİSİ NEDİR?


Kurucusu, David Ricardo'dur.

Ricardo'nun bu teorisi, Serbest Mübadele Doktrinine en kuvvetli gerekçe olarak kabul edilmiştir.

Mukayeseli Üstünlük Teorisi, Klasik Ekolün iktisat ilmine en önemli katkıları arasındadır.

Konuyu basitleştirmek için; tek bir üretim faktörü bulunduğunu ve bu faktörün emek olduğunu farzedelim ve dış ticaretin yalnız iki ülke arasında, yalnız iki çeşit mal değişmek suretile yapıldığı nazari bir durumu göz önüne getirelim.

Bu iki ülke, Amerika ve İngiltere olsun.. Üretilen ve değişilen mallar da, makine ve kumaş olsun..

Tahlil ettiğimiz modelin varsayımlarına göre;

Amerika 100 iş safetinde 100 ton makine ve 50 top kumaş imal etmektedir. 1 ton makine maliyeti 1 iş saati ve 1 top kumaşın maliyeti 2 iş saatidir.

ingiltere ise.. 100 iş saatinde 20 ton makine ve 25 top kumaş yapmaktadır. 1 ton makine maliyeti 5 iş saati ve 1 top kumaşın maliyeti 4 iş saatidir.

Gerek makine ve gerek kumaş imalatında Amerikan sanayiinin prodüktivitesi çok daha yüksektir. Amerika, her iki madde bakımından da, kesin üstünlüğe sahiptir.

Ancak Amerikanın üstünlüğü, her iki maddede de aynı derecede değildir. Makinede Amerikanın üstünlüğü 5-1 dir. Kumaş imalatında ise 2-1 dir.

1 top kumaşın maliyeti İngilterede 4/5 ton makine Amerikada ise 2 ton makinedir.

1 ton makinenin maliyeti ingilterede 5/4 top kumaş, Amerikada ise 1 /2 top kumaştır.

İngilterede kumaş makineye kıyasla ucuz, Amerikada ise makine kumaşa kıyasla ucuzdur.

Karşılaştırmalı maliyetler bakımından, İngilterede kumaş imalatı avantajlıdır. Kumaşta İngiltere kıyaslamalı üstünlük koşullarından faydalanabilecek durumdadır.

Çünkü;

Amerika makine üretiminde uzmanlaşmaya yönelirse ve 20 iş saati tutarında emek gücünü kumaş sanayiinden makine imalatına kaydırırsa.. İngiltere de kumaş üretimde uzmanlaşır ve 80 iş saati tutarında emek gücünü makine sanayiinden kumaş sanayiine naklederse..

Amerikanın istihsali 120 ton makine ve 40 ton kumaş, İngilterenin üretimi 4 ton makine ve 45 top kumaş olacaktır.

Her iki ülkenin toplam üretime gelince..

Makine üretimi başlangıçta 120 ton iken bu miktar 124 tona çıkacaktır.

Başlangıçta kumaş imalatı 75 ton iken, bu miktar 85 topa yükselecektir.

Ülkelerden birinde her iki malın üretiminde kesin yahut mutlak üstünlük bulunsa bile her iki ülkenin de uzmanlaşma ve serbest değişme sayesinde üretimleri artacaktır.

Ricardo'nun bu noktaya kadar getirdiği Mukayeseli Üstünlük Teorisini John Stuart Mill geliştirmiştir. Uzmanlaşma ve iş bölümünün sınırlarını ve fiyat oluşturan şartlarını Milletlerarası Talep Denkleminde tahlil etmiştir.

Almancası : Theorie der komparativen. Vorteile.

Fransızcası : théorie des coûts compares, théorie des coûts relatifs.

İngilizcesi : theory of comparative advantage. principle of comparative advantage. principle of comparative cost.

(Bk; kesin üstünlük. Mill'in Dış Ticaret Teorisi, ticaret hadleri. Klasik Dış Ticaret Teorisi).