Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

MURABAHACI NEDİR?


Kanuni haddin üstünde bir faiz karşılığında başkalarına kredi açan kişiyi ifade etmektedir. Faiz hadleri birçok ülkede resmi organlar tarafından tayin ve tespit edilmektedir. Böylece devlet, iktisadi mekanizmayı elinde tutmaya çalışmaktadır. İlk çağlarda kredi kurumlarının kötüye kullanılması din kurallarıyla yasaklanmıştı. Şu halde yasaklanan faiz değil, yüksek faizle kredi açan murabahacıların hareketleriydi. O devirlerde açılan kredilerin daha ziyade özel şahıslara tüketim kredisi şeklinde verilmesi faizin meşru olup olmadığı şüphesini yaratmakta idi. Günümüzde ise kredi talebinde bulunanların büyük bir kısmı kar sağlamak amacıyla hareket eden meslek veya sanat sahipleridir. Yani başka bir ifadeyle bugün daha ziyade üretim kredisi talep edilmektedir. Bu durum karşısında kanuni faiz haddinin şüphe ile karşılanmasına lüzum ve ihtiyaç yoktur. Yüksek faizle kredi veren kimselerin, tefeci, davranışları öteden beri hoş karşılanmamıştır. Önceleri dini ve ahlaki kurallarla önlenmek istenen murabahacılık halen birçok ülke mevzuatında suç sayılmaktadır. Bununla beraber murabahacılığın yaygın hale gelmesinin kredi piyasasının iyi organize edilip edilmemesi ile yakından ilgili bulunduğu şüphesizdir. Kanuni faiz hadlerine riayet eden bankacılığı geliştirmedikçe ve bunların sağladıkları kredileri zamanında ve düzenli şekilde dağıtmadıkça tefecilikle mücadele etmeye imkan bulunmamaktadır. Özellikle tabiat şartlarına bağlı olan tarım kesiminde çeşitli şekiller altında tefeciliğin devam ettiği görülmektedir. Nitekim ikinci Beş Yıllık Kalkınma Planında bahsi geçen teşkilatlanmamış kredi piyasası bunun bir ifadesinden başka bir şey değildir.

Almancası : Wucherer.
Fransızcası : usurier.
İngilizcesi : loan shark.
(Bk; faiz, Skolastikler, -ckmann).