Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

MUVAKKAT İTHAL NEDİR?


Gümrük Kanunu’nun 128 inci maddesinde Geçici ithalat rejimi,serbest dolaşımda olmayan eşyanın ithalat vergilerinden tamamen ya da kısmen muaf olarak ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, Türkiye Gümrük Bölgesi içinde kullanılması ve bu kullanım sırasındaki olağan yıpranma dışında, herhangi bir değişikliğe uğramaksızın yeniden ihracına olanak sağlayan hükümlerin uygulandığı rejim olarak tanımlanmıştır.

(Bk; geçici ithal).