Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

MUVAKKAT KABUL NEDİR?


Ham, yarımamul veya mamul maddenin yurtdışından getirtilerek, ülke içinde farklı maddeler katarak veya katmayarak ya da üzerinde katma değerli işlemlerde(işçilik vbg.) bulunarak veya bulunmayarak yarı mamul veya mamul madde haline getirilmesi ve yurtdışına çıkarılmasıdır.Bu maddelerin yurt dışına çıkarılmasında ambalaj maddesi olarak kullanılmak ve/veya üzerine monte etme amacıyla yurt dışından getirtilecek eşya da geçici kabul rejiminden yararlanır. Sözkonusu maddelere gümrük vergilerinden tam veya kısmi muafiyet uygulanarak Türkiye gümrük bölgesinde geçici bir süre kalması sağlanır.

(Bk; geçici kabul).