Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

NAKDİ KREDİ NEDİR?


Bir süre sonra ödenmek koşuluyla gerçek veya tüzel kişiye çoğu kere bir ivaz karşılığında verilen ödünç parayı ifade eder. Krediler para olarak kullandırabileceği gibi ayni (mal şeklinde) veya gayri nakdi de olabilir. Gayri nakdi krediler ortaya bir para ödünçlemesi bulunmadığı halde, kredi verenin müteber bir kefaleti ve taahhütüne dayanarak kredi verilene belirli bir mal yada hizmeti satın alma imkanı verir.