Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

NAKDİ ÜCRET NEDİR?


İşverenin işçiye bir karşılığında yaptığı ve para olarak ifade edilebilen her türlü ödemelerdir.
İş kanununun 26. maddesinde ücretin tanımı yapılmıştır.
Bu tanıma göre;
"Genel anlamda ücret, bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişler tarafından sağlanan ve nakden ödenen meblağı kapsar. İş ücreti Türk parası ile en geç bir ayda ödenir"
(Bk: nominal ücret)