Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

NAKLİYAT SİGORTASİ NEDİR?


Bir malın çeşitli araçlarla bir yerden başka bir yere nakliyesi esnasında uğrayabileceği hasarı temin eden sigortadır.

Gemi teknelerinin sigortaları da bu branş içinde etüd edilmektedir.

Nakliyat sigortası, sigorta edilen eşyaya, sevkedilecek araca ve sevk mahalline göre nev'ilere ayrılır ve özellik arzeder.

(D. Zaim)

Almancası : Transportversicherung.

Fransızcası : assurance de transport.

İngilizcesi : insurance against risk of carriage.