Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

NAVLUN NEDİR?


*Bir limandan başka bir limana götürülmek üzere gemiye yüklenen yük.
* "Taşıyıcının nam ve hesabına ödenecek olan, eşya ve yolcunun taşınmasına ilişkin ücretlerin tamamıdır. "