Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

NEGATİF GELİR VERGİSİ NEDİR?


Gelir düzeyleri yetersiz olanlara devletçe bir kerede ödenmesi gereken bir tür sosyal transfer harcaması. İlk olarak Amerikalı ekonomist Milton Friedman tarafından ortaya atılmıştır.

İngilizcesi; Negative Income Tax