Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

NEJAT F. ECZACIBAŞI VAKFI NEDİR?


Amaçları köy kalkınmasına hizmet, kültür ve sanatın korunması, bilimsel araştırmaların desteklenmesi ve sanayileşme hareketinin teşvikidir. Vakfın kuruluş sermayesi, nominal değeri 10 milyon lira tutan imtiyazlı Eczacıbaşı Holding hisse senetleridir. Bu hisse senetlerinin kazancı vakfın gelir kaynağıdır. Az gelişmiş bölgelere öncelik tanıyarak köy okulları açmak, okul kitaplıkları kurmak, köy okullarına eğitim araç ve gereçleri sağlamak, köy kalkınmasına ilişkin çalışmalar yapmak, çeşitli sanat kollarına ait yayımlarda bulunmak, müzik dalındaki genç istidatları memleket dışına göndermek, mimarlık - çinicilik - tiyatro - el işleri konularında ulusal kültür zenginliklerini tanıtmak ve bunların dokümantasyonunu hazırlamak, endüstri formlarını ve desenlerini Türk sanat anlayışını yansıtacak şekilde geliştirmek, özellikle tıp-kimya alanlarındaki bilimsel araştırmalara yardımcı olmak ve Türk ekonomisinin (ve endüstrisinin) kalkınmasına yararlı olabilecek elemanları desteklemek Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı’nın hizmet hedeflerindendir.
(Bk; Dr. Nejat F. Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Holding).