Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

NET BUGÜNKÜ DEĞER NEDİR?


Bir yatırımın yatırım dönemi boyunca sağladığı getirinin piyasa faizi veya kendi faizi ile iskonto edilmesi, bugüne indirgenmesi sonucu ulaşılan değerdir.

İngilizcesi;  Present Value