Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

NET ÇOĞALMA ORANI NEDİR?


Nüfus istatistiklerinde uygulanan bir değerlendirme usulüne ilişkin bir terimdir.

Bu usulün nüfus trendleri hesaplanırken brüt doğum oranlarından brüt ölüm oranlarını çıkartarak varılan sonuçlardan daha sıhhatli olduğu ileri sürülmektedir.

Net çoğalma oranında, yalnız ailelerin kız çocukları dikkate alınmaktadır. Eğer her ailede ortalama bir kız çocuk varsa, net çoğalma oranı 1 dir. Ortalama iki kız çocuk varsa, net çoğalma oranı 2 dir.

Net çoğalma oranı 1 olduğunda, nüfus miktarı hep aynı kalacaktır. Net çoğalma oranı 1 den küçükse, nüfusun zamanla azalması söz konusudur. Net çoğalma oranı 1 in üstünde ise nüfus artışı öngörülmektedir.

Nüfusu memlekete gelen muhacirlere bağlı olmaksızın artan ülkelerde, net çoğalma oranı 1 den büyüktür, yani aile başına ortalama kız çocuk sayısı uzun dönemde 1 in üstündedir.

Almancası ; Nettoreproduktionsrate.

Fransızcası : taux de reproduction net.

İngilizcesi : net reproduction rate.

(Bk; doğum haddi, doğum kontrolü).