Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

NET FERDİ GELİR NEDİR?


Gayri safi ferdi gelirlerden kişiler adına tahakkuk ettirilmiş vergi, resim, ve harçlar çıkartılmak suretile halkın faydalanacağı yani fertlerin paylaşacağı gelir miktarı mevcut nüfus sayısına bölünürse net ferdi gelirler elde edilir.

Almancası : Nettopersonaleinkommen.
Fransızcası : revenu personnef net.
İngilizcesi : net personnel income.