Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

NET GELİR NEDİR?


Gelirin elde edilmesi sırasında vergi, amortisman gibi giderlerin elde edilen toplam gelirden düşülmesiyle bulunan gelir.

(Bk; net kar).