Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

NET YATIRIM NEDİR?


Amortismanlar düşüldükten sonra geriye kalan aktüel kapital değerindeki artıştır.

    ΔK

________   Net yatırım oranını belirtir.

     K

Almancası : Reininvestition, Nettoinvestition.

Fransızcası : investissement net.

İngilizcesi : net investment.

(Bk: Çatırım, aktif).