Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

NİCEL MALİ ETKİLER  NEDİR?


Nicel mali etkiler, harcamalardaki tasarruflar ya da artan gelirlerdir. Bu etki, bahse konu alanın finansmanında gerçek ve hemen ulaşılabilir değişiklikleri ifade eder.
İngilizcesi; Quantified Financial Impacts