Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

NİSBİ FİYAT NEDİR?


Herhangi iki mal fiyatının birbirine oranıdır, örnek olarak X ve Y malları ele alınıp, X malının fiyatı Y malının fiyatının üç katıdır denildiğinde X malının nisbi fiyat ortaya çıkar. Şayet X malının birim fiyatı iki T.L. dır denirse, X malının mutlak fiyatı, belirtilmiş olur. Her iki malın mutlak fiyatları aynı oranda değişirse Px/Py oranı yani nisbi fiyatı sabit kalır.
Almancası : relative Preise.
Fransızcası : prix relatif.
İngilizcesi : relative price.
(Bk; fiyat).