Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

NORMAL KAR NEDİR?


Girişimcinin faaliyetini sürdürmesini sağlamakla beraber, o iş koluna yeni sermaye kaymalarına yol açmayan kazanç seviyesini ifade eder.

Bir iş kolunda, kar normalin üstüne çıkarsa, fırsattan yararlanmak ümidile piyasaya yeni rakipler girebilir. Kar normalin altına düşerse, o iş kolunda daralmalar, tasfiyeler ve durgunluk olabilir. Normal kar durumunda ise, iş kolundan dışarı önemli faktör sızmaları kaydedilmediği gibi, yeni yatırımlara girişmeği cazip görecek yeni girişimcileri de karşılaşılmayabilir.

Normal kar, elastik bir kavramdır. Kesin değildir. Piyasanın alışkanlığa ve girişimcinin psikolojisine göre değişebilir.

Normal kar sayılan kazanç haddi, bütün iş kollarında aynı değildir. Girişim riski yüksek olan iş alanlarında, normal kar sayılan kazanç oranı da yüksektir.

Bir girişimcinin kullandığı sermayeye, katlandığı riske, ödediği faize, harcadığı emeğe ve bağladığı zamana karşılık olarak tatminkar sayabileceği asgari menfaat, normal kar'dır.

Normal kar konusunda derinleştirilmiş teorik çalışmalar vardır. Ancak pratikte, normal karın hesaplanabilmesi güçtür.

Almancası : angemessener Gevlinn.

Fransızcası : profit normal.

İngilizcesi : normal profit. fair profit.

(Bk; kar, monopol).