Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

NÖTR FAİZ HADDİ NEDİR?


Keynes tarafından söz konusu edilmiş bir kavramdır. Keynes, «Treatise on Money» adlı kitabında, doğal faiz üzerinde durmuştu. Bu konuya ilişkin tahlili, Wicksell’in düşüncelerine çok yakındı. General Theoryt de ise doğal faiz yerine nötr faiz haddi terimini tercih etmek gerektiğini ileri sürmüştür. Keynes'e göre, nötr faiz haddi; İstihdam elastikliğinin sıfır olduğu noktadaki denge faizi'dir. Tam çalışma koşullarının devamına en uygun faizdir. Optimum faiz haddi'dir. Nötr faiz haddi, iktisadi dengeyi etkilememekte ve istihdam seviyesinin değişmesine yol açabilecek yönde bir baskı uyandırmamaktadır. Etkisiz faiz haddi'dir.

Almancası : neutraler Zinsfuss.
Fransızcası : taux d'intérat neutre.
İngilizcesi : neutral rate of interest.
(Bk; Likidite Tercihi Teorisi, Çift Faiz Teorisi. Knut Wicksell).