Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

NÖTR PARA NEDİR?


Nötr para'nın rolü ödeme aracı, değer ölçüsü ve tasarruf aleti olmaktan ibarettir. Ekonominin gelişme hızını ve fiyat hareketlerini etkilemez. Ekonominin genel koşulları önünde pasif bir para türüdür. Altın Standardında, para az çok nötr idi. Günümüzün koşullarında ise, para siyaseti daima aktif karakter taşımaktadır. Nötr para kavramı, 20. ikinci yarısında sadece ceteris paribus kaydile yapılan tahlilleri kolaylaştırıcı bir varsayım niteliğinden öteye geçmemektedir.
Almancası : neutral es Geld.
Fransızcası : monnaie neutre.
İngilizcesi : neutral money.
(Bk; nötr faiz, nötralizasyon).