Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ÖDENMİŞ SERMAYE NEDİR?


Esas sermaye sistemine tabi ortaklıklarda, ortaklarca taahhüt edilen sermayenin nakden ödenmiş kısmıdır.