Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ÖDENMİŞ VE SİGORTALANMIŞ TAŞIMA NEDİR?


Taşıma ücretinin veya taşıma ve sigorta ücretlerinin birlikte daha önce belirlenmiş hedef yer için yatırılmasını ücretlendirilen terimdir. Eğer taşıma şekli deniz yolu ile yapılmıyorsa ödenmiş taşıma,"ücret ve nakliye" terimi yerine ; ödenmiş ve sigortalanmış taşıma da “ücret,sigorta ve nakliye” terimi yerine kullanılır.