Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

OLAYLAR UZAYI NEDİR?


Bir deneyin bütün olurlu sonuçlarının meydana getirdiği cümle, o deneyin bir olaylar uzayıdır.

Örneğin, biri 1 diğeri 2.5 liralık iki madenî paranın atılması deneyini düşünelim. Bu deneyin olurlu sonuçları yazı ve tura gelmesiyle ilgilendiğimize göre, S = {YY, YT, TY, TT} cümlesini oluştururlar. Buradaki her sonuç cümlenin tam bir elemanının karşılığıdır. Olurlu sonuçları belirlemek için bazen birden çok olaylar uzayı da kullanılabilir.

Almancası : Musterraum. 

Fransızcası : espace d'échantillon.

İngilizcesi : sample space.

(Bk; Tesadüfi değişken, Set veya cümle teorisi).