Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ÖLÇEK EKONOMİLERİ NEDİR?


Bir firma ya da endüstride üretim kapasitesi ölçeği genişletildikçe üretim artış oranının maliyetlerdeki artış oranından daha yüksek olması sonucunu doğuran etkilerdir. Ölçek ekonomileri dolayısıyla uzun - dönem Ortalama Maliyetleri azalan bir seyir gösterir. Ölçek ekonomisi doğuran etkenler İçsel Ekonomiler ve Dışsal Ekonomiler diye iki gruba ayrılır. içsel ölçek ekonomileri, bir firmanın üretim hacminin genişlemesi dolayısıyla, endüstrideki diğer firmaların üretim ölçeklerinden bağımsız olarak, ortaya çıkar. Bunlar işçilerin işi yaptıkça uzmanlık kazanmaları, yönetimde etkinliğin artması, sermaye verimliliğinin yükselmesi, pazarlama masraflarının azalması, v.s. gibi etkenlerdir. Dışsal ölçek ekonomileri ise tüm endüstride (firmaların oluşturduğu grup) üretim ölçeğinin bir bütün olarak artmasının doğurduğu ve her firmanın maliyetini düşürücü yöndeki etkilerdir. Örneğin teknolojinin gelişmesi dolayısıyla maliyetlerin azalması veya endüstri talebinin artması sonucu girdi olarak kullanılan bir faktörün fiyatının düşmesi, v.s. gibi. Gerek içsel gerek dışsal ölçek ekonomileri pozitif veya negatif yönlü olabilirler. Diğer bir deyişle, bu faktörler maliyetleri düşürücü yönde etkide bulunabilecekleri (pozitif) gibi artırıcı yönde de (negatif) etki doğurabilirler.
İngilizcesi; Economies of scale