Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

OLSUN - PARA NEDİR?


Hukuki ve iktisadi mesnedini siyasi iktidarın kuvvetinden alan bir ödeme vasıtasıdır.

Fiat sözcüğü, bu terimde olsun anlamındadır. Terimin Türkçeye olsun - para biçiminde çevrilmesi de mümkündür.

Bu ödeme vasıtası, kıymetli madenlere konvertibl değildir.

Kağıt paralar, fiat-para karakterindedir.

Fiat-para daima zorlama tedavül mekanizmasına dayanır. Diğer bir deyişle, kanun Kuvveti herkesi bu parayı kabule mecbur tutar. Ancak gerçek hayatta, kağıt paranın tedavül etmesi ve kabul görmesi, kanundan aldığı kuvvetle pek az alakalıdır. Alışkanlık ve ödeme vasıtalarına duyulan ihtiyaç, iktisadi fiat-para sistemine intibakına tatbikatta kafi gelmiştir.

(Bk; «Fiyat - Para»).