Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

OLUMLU GÖRÜŞ NEDİR?


Olumlu görüş, finansal tabloların gereken ve yeterli düzeyde güvenilir olması durumunda verilir. Örneğin, alacaklar ve borçlar gibi tahakkuk işlemlerinden oluşan bir hesap hakkında "Finansal tabloların gerçeğe uygun ve dürüst bir görünüm arz ettiği" (True and fair view) belirtilir. Nakit işlemleri ile ilgili bir hesap hakkında ise,"Finansal tablolar kuruluşun ödemelerini ve tahsilatını yeterli ve uygun biçimde yansıtmaktadır" (Properly present) ibaresi kullanılır.
İngilizcesi; Unqualified Opinion