Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ÖN İNCELEME RAPORU NEDİR?


4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre yapılan inceleme sonuçları “Ön İnceleme Raporuna” bağlanır.