Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ÖN İNCELEME NEDİR?


Denetlenecek kuruluş hakkında bilgi toplamak (ki toplanan bilgi sürekli denetim dosyasının ana ögesini oluşturur.) Amacıyla yapılan inceleme. Bu inceleme, kuruluş bünyesinde sorumlulukların dağılımının bir ön görünümünü verir.

İngilizcesi; Preliminary Survey