Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ONAR (Sıddık Sami) NEDİR?


Türk hukukçusudur.

1898 - 1972 yıllarında yaşamıştır.

Yargıçlık yapmıştır. Mülkiye'de ders vermiştir. İstanbul Üniversitesinde otuz dokuz yıl sürmüş idare hukuku hocalığı vardır, iki defa rektör olmuştur.

Metin Toker, Akis'te onun hakkında Hocaların Hocası demiştir.

1960 da Anayasa’yı hazırlamakla görevli Bilim Komisyonuna başkan olmuştur. Siyasî iktidar önünde bağımsız çalışabilecek organik garantiye sahip kuruluşlar fikrini savunmuştur, ikinci Meclis fikrini destekleyenlere katılmıştır. Ancak İkinci Meclisin mesleki temsil esasına dayanmasını ve ayrıca tabii üyeleri bulunmasını istemiştir.

İktidar ve muhalefeti temsil eden birkaç parti grubunun hâkim çoğunluk oluşturduğu normal parlamento rejimini partiler oligarşisi olarak nitelendirmiştir.

(Bk; Korporatizm).