Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ÖNEMLİLİK NEDİR?


Finansal tablolardaki hata, ihmal ve aykırılıkların; kuruluşun faaliyet ve işlemleri hakkında olumlu görüş bildirilmesine olanak vermeyecek miktar ve boyutta olup olmamasını ifade eder.
İngilizcesi: Materiality