Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ÖOK DEĞİŞKENLİ ANALİZLER NEDİR?


Birkaç değişken arasındaki ilişkiye incelemek amacıyla kullanılan ana birleşenler analizi, faktör analizi, küme analizi ve ayırıcı analizler gibi bir dizi istatistiksel tekniği içeren model oluşturma tekniğidir.

İngilizcesi; Multivariate Analysis