Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

OPERASYONEL ARAŞTIRMA NEDİR?


Metotları İkinci Dünya Savaşında, askerî kuvvetlerin ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilmek amacıyla geliştirilmiştir. Barıştan sonra, özellikle endüstri alanında, operasyonel araştırmaların önemi ve rolü büyüyegelmiştir.

Belirli hedeflere erişmek üzere eldeki kaynakları ve imkânları en iyi şekilde kullanmak yollarının incelenmesi, operasyonel araştırmaların konusudur.

Operasyonel araştırma gözlemlere ve tecrübelere dayanır. Tümdengelim ve tümevarım metodlarını kullanır.

Operasyonel araştırmalar sanayide ve kamu hizmetlerinde yöneticilere ışık tutan bir tekniktir. Pazarlama ve reklamcılık konularında, operasyonel araştırmaların firmalara sağladığı menfaat büyüktür. Günümüzde, sürüm problemlerinin bir macera olmaktan çıkmasında ve piyasa previzyonlarının doğruluğunda, bu tekniğin payı vardır.

Operasyonel araştırmalar, değişik alanlarda ihtisas sahibi elemanların yakın işbirliği yapmalarını çok defa gerektirmektedir. Birçok incelemelerde iktisatçıların, işletmecilerin, psikologların, matematikçilerin, biyoloji ve tıp uzmanlarının ve diğer teknik adamların beraber çalıştıklarına rastlanmaktadır.

Almancası : Unternehmensforschung. 

Fransızcası : recherche opérationnelle.

İngilizcesi : operational research, operations research.

(Bk; piyasa previzyonları, hareket araştırmaları).