Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

OPSİYON NEDİR?


Tercih hakkını belirten bir terimdir. Lâtincedeki optare kelimesinden gelmektedir.

 

Opsiyon hakkının piyasa işlemlerinde en sık rastlanan üç variyantı vardır.

Birincisi.. Belirli bir süre içinde bir kişi veya bir firma herhangi bir gayrimenkul yahut menkul malı dilerse almak hakkını elinde tutar. Duruma göre, bu malı kararlaştırılmış fiyata alır veya vazgeçer. Opsiyon hakkına karşılık mal sahibine bir bedel öder veya bir menfaat sağlar.

İkincisi.. Bir kişi veya firma, süre tayin ederek veya etmeksizin, bir mal satışa çıkarıldığında diğer taliplere tercihen ve onların verecekleri bedelle malı almak hakkını elinde tutabilir. Bu takdirde de, opsiyon hakkı, daha önce mal sahibile varılmış bir anlaşmaya dayanır.

Üçüncüsü.. Bir mal satışa çıkarıldığında, opsiyon hakkı sahibi bu malı önceden kararlaştırılmış fiyata almağı taahhüt eder veya önceden kararlaştırılmış fiyata satın almak hakkını elinde tutar.

Opsiyon hakkının kullanılmasına en çok borsa işlemlerinde, hisse senedi alım satımlarında ve gayrimenkul transferlerinde tesadüf edilmekte­dir. Senet sahibi, aksiyona çevirebilir.

Senet sahibi, süreli bir opsiyon hakkından faydalanır.

Ereğli fabrikaları kurulurken kredi açan Chase Bank. dilerse, ihraç fiyatı üzerinden aksiyon almak için bir opsiyon elde etmiştir. Kurulu Meclisin Maliye Komisyonu, bu imtiyazı açılmış kredi miktarile sınırlamıştır,

Almancası : Option. Wahlrecht. Terminhandel. 

Fransızcası ; option.

İngilizcesi : option.

(Bk; borsa muameleleri).