Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

OPTİMAL REFAH DÜZEYİ NEDİR?


Toplumu oluşturan kişilerden en az birinin refahını azaltmadan diğer kişilerin refah düzeyini artırmanın mümkün olmaması halidir.