Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ORANSAL TEMİNAT NEDİR?


Üçer aylık dönemlerde hesaplanan ve Borsa üyelerinin Hisse Senetleri Piyasası’nda gerçekleştirdikleri işlemlerin günlük ortalama tutarının % 4’üdür.