Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ORDİNAL FAYDA NEDİR?


Faydanın kardinal olarak ölçülemeyip ancak kıyaslama yoluyla bir sıralamaya tâbi tutulabileceğini belirtmek üzere kullanılan bir terimdir.

Marshall, bir malın azalan marjinal fayda eğrisi ile talep eğrisinin özdeş olduğu fikrine dayanarak faydayı fiyatlarla ölçmenin mümkün olduğunu savunmuştur.

Pareto, bu görüşün karşısına çıkmış ve bir maldan talep edilen miktarın yalnız o malın faydasına değil diğer malların sağlayacağı faydalara da bağlı olduğunu ileri sürmüştür.

Yoğaltıcı satın alacağı malları bir tercihler dizisine göre sıralar. Bu bakımdan satın alınacak malların kardinal faydalarını bilmek gereksizdir. Bir malın faydasına iki birim, ötekine sekiz birim diyerek, ikinci birinciden dört kere daha faydalıdır demenin imkânı yoktur. Eğer ikinci birinciye tercih edilmişse, sadece ikincinin birinciden daha faydalı olduğu söylenebilir. Yani, fayda ancak ordinal olarak ölçülebilir.

Almancası : Ordinalnutzen. 

Fransızcası : utilité ordinale.

İngilizcesi : ordinat utility.

(Bk; kardinal fayda, fayda, Marshall. Pareto).