Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ÖRNEKLEM ALMA NEDİR?


Popülasyonun tamamını temsil edecek bir alt grup oluşturma amacıyla, ilgili popülasyondan, olasılık hesaplarına dayalı ve sistematik olarak örnekler seçme işlemi. Eğer aksi belirtilmiyorsa, seçim genellikle rastgeledir. N hacimli bir anakütleden, anakütleyi temsil edebilen n hacimli topluluklar çekilmesidir. Mesela "Türkiye'de 2006-2007 öğretim yılında üniversite öğrencisi olanlar" anakütle olsun. Bua nakütlenin örneklemi 2006-2007 öğretim yılında Türkiye'deki üniversitelerde okuyanlardan seçilmelidir. Eğer her okuldan 100 öğrenci çekilirse ya da çeşitli örnekleme tekniklerini kullanarak öğrenciler çekilirse, bu anakütlenin örneklemini oluşturur.