Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ÖRNEKLEME HATASI NEDİR?


Araştırma sonuçları gerek gözlem yapan şahıslardan gerek gözlem için kullanılan metodlardan doğan bir takım hatalar ile elde edilirler. Örnekleme Teorisinde hata teriminin normal olarak dağıldığı ve tesadüfi olduğu örneklerle çalışılması esastır.

Aynı ana kütleden çekilen çeşitli örneklere dayanarak ana kütlenin bir parametresinin (ortalama, toplam, oran, variyans...) tahmin edilmek istendiğini düşünelim. Kabul ettiğimiz seçim usulü gereğince seçilmesi mümkün birbirinden farklı örnek sayısı m, tahmin edilecek karekteristiğin hakiki değeri q, seçilen tek bir örneğe göre yapılan tahmin zi olsun. zi nin değeri m örneğe göre z1’, z2’ z3’ . . ,. zm ve bu örneklerin seçilme ihtimalleri p1’ pr’ p3’.... pm ise

ye z tahmininin matematik ümidi denir.

SPizi = t olduğu takdirde yapılan tahminin sistematik bir hata içermediğini söyliyebiliriz. Bununla beraber yapılan tek bir tahmin ziq den farklı olabilir. Böyle bir hataya (zi, - q) tesadüfi hata veya örnekleme hatası denir. Bu hataların toplamı daima sıfıra eşittir. Bu tür hataları kontrol etmek, belli ihtimallerle muayyen hudutlar arasında tutmak mümkündür. Ancak ana kütle değeri bilinmediğinden bir tahmin sayısının örnekleme hatasını hesaplamak mümkün değildir ve bu nedenle yerine metodun standart hatası hesaplanır.

Almancası : Stichprobenfehler. Ausvvahlfehler. 

Fransızcası : erreur d'échantillonnage. 

İngilizcesi : sampling error. 

(Bk; örnekleme teorisi, Standard hata, hata, anlamlılık).