Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ÖRNEKLEME ORTALAMASI NEDİR?


Bir rastgele örneklemin ortalaması, seçildiği popülasyonun ortalamasının nesnel bir ölçüsüdür. Başka bir deyişle, popülasyonun ve rastgele örneklemin büyüklüğü ne olursa olsun, aynı popülasyondan tekrar tekrar aynı büyüklükte rastgele örneklem alacak olursak, örneklem ortalamalarının popülasyon ortalamasının kesin değeri etrafında kümeleneceği kanıtlanabilir. İngilizcesi; Sample Mean