Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ÖRNEKLEME NEDİR?


1-Bir örneğe dahil etmek üzere bir istatistiki ana kütleden kalemlerin seçimi süreci ve bu amaca ulaşmak için kullanılan metod

2- Ana popülasyonun özelliklerini araştırmak amacıyla istatistiki yöntemler kullanarak elde edilen popülasyon parçasıdır. Başlıca örnekleme metotları: Yargıya dayalı örnekleme (judgament), Kotalı örnekleme, Basit tesadüfi örnekleme, Katmanlı örnekleme (Stratified), Kümeli örnekleme (cluster), Büyüklükle orantılı olasılık (probability proportional size), Para birimine dayalı örnekleme (monetary unitsampling), Çok aşamalı örnekleme (multi-stage), Fark tahminleyici (difference estimator), Oran tahminleyici (ratio estimator), Regresyon tahminleyici (regression estimator).

İngilizcesi; Sampling