Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ORTA DÖNEM PREVİZYONLARI NEDİR?


Belirli amaçlara ulaşılmasında sınırlı makine, insangücü ve hammadde kaynaklarından en uygun şekilde yararlanma olanağı sağlayan ve bu nedenle çok çeşitli disiplinlerle işbirliği içinde bulunan bir bilimsel metotlar topluluğudur.
(Bk; piyasa previzyonları, operasyonel araştırma).